Polish - Polski

Szczegółowy i wyśmienity artykuł na temat stosowania EFT w traumie

Uwaga: Zakładamy, że masz odpowiednią wiedzę dotyczącą wykonywania techniki EFT, czytając ten artykuł. O ile osoby nowe mogą skorzystać z informacji zawartych w artykule, o tyle zaleca się, aby zapoznały się z podręcznikiem EFT oraz innymi książkami w celu pogłębienia wiedzy o EFT.


Witamy wszystkich,

W swoim artykule Emma Roberts z Wielkiej Brytanii pomaga nam dogłębne spojrzeć na traumę i pokazuje wiele sposobów jej uwolnienia stosując EFT. Z artykułem tym koniecznie powinni się zapoznać trenerzy EFT oraz poważnie podchodzący do tej techniki studenci.

Edytorzy


Emma Roberts

Trauma przychodzi we wszystkich postaciach i wymiarach, tak samo jak reakcja ludzi na nią. EFT można z powodzeniem stosować do wszystkich jej rodzajów, ale jest jedna dziedzina, gdzie dobrze byłoby pracować z wykwalifikowanym trenerem EFT, przynajmniej na początku. Największym problemem przy pracy z traumą jest kwestia bezpieczeństwa twojego oraz klienta. Jest to sprawą nadrzędną, gdyż za wszelką cenę powinno się unikać ponownego przeżycia traumy oraz jej odreagowania.

Trauma w bardzo dużym stopniu wpływa na nasze schematy poznawcze. Podważa ona zarówno naszą wiarę w siebie, jak i naszą egzystencję, a także wpływa na nasze poczucie rzeczywistości takie jakie znamy. Wynikłe z tego przekonania mogą w poważnym stopniu zakłócić nasze codzienne funkcjonowanie, zazwyczaj bez zdawania sobie z tego sprawy.

Skuteczność EFT przy pracy z traumą jest bardzo duża. Podczas gdy EFT może przynieść natychmiastową ulgę od traumatycznych wspomnień, może być również łagodnym narzędziem przy odsłanianiu wielu warstw i aspektów, które mogłyby być powiązane z traumą, pracując z nimi systematycznie i efektywnie aż do momentu, gdy ładunek emocjonalny zaniknie.

W artykule tym przyjrzę się różnym przejawom traumy oraz opcjom pracy z nią stosując technikę EFT.

Troska terapeutów o samych siebie

Zanim zaczniemy pracę z traumą istotne jest przyjrzenie się sobie jako terapeucie i naszym własnym reakcjom na traumę w jej wielu postaciach.

Pierwszym krokiem jaki należy uczynić jest praca nad każdą nierozwiązaną traumą do jakiej wciąż istnieje możliwość że jesteśmy przywiązani tak, aby doświadczenia klientów nie wywołały reakcji emocjonalnych w nas samych. Konieczne jest podkreślenie różnicy pomiędzy odczuwaniem empatii, a „kolizją” z klientem. Podczas gdy bardzo ważne jest, aby odczuwać empatię do klientów, nie jest dla nich dobrze, gdy my sami wychodzimy z własnymi problemami i przeszkadzamy im w prowadzonym procesie. Jak często mawia Gary, „pozwól, aby działo się to poprzez ciebie, ale nie przez ciebie”. Musimy stać się wyraźnym kanałem, aby w pełni służyć naszym klientom i uzyskać najlepsze rezultaty.

Przetestuj swoje „wyzwalacze” traumy poprzez wyobrażanie sobie różnych możliwych scenariuszy i/lub przeszłych zdarzeń oraz zauważ co, jeśli cokolwiek, ciągle wywołuje w tobie reakcję emocjonalną... Zastosuj do tego EFT.

Zdaj sobie również sprawę z tego, że jesteś tylko człowiekiem i twoje własne problemy mogą wkraść się niezauważalnie i cię zaskoczyć. Jest prawdopodobne, że usłyszysz jakieś przerażające historie. Jeśli zdarzy się to podczas sesji z klientem, wyobraź sobie, że wystawiasz je poza pokój lub wkładasz do pudełka, pamiętając o tym, aby powrócić do nich przy najbliższej okazji i samemu je przepracować. Poza tym, jeżeli opukujesz się razem z klientem, możesz oczyścić swoją reakcję podczas przeprowadzanej sesji.

Regularne stosowanie EFT na sobie jest ważniejsze przy pracy z traumą, niż w przypadku innych dziedzin. Praca z traumą jest zazwyczaj bardzo wyczerpująca dla terapeutów. EFT daje nam możliwość zmiany tego i nawet powoduje, że stajemy się silniejsi. Przeżyj to, o czym mówisz!

Zasadniczo traumę można podzielić na cztery kategorie:

1)      Przedłużające się traumatyczne doświadczenia z przeszłości

Systematyczne wykorzystywanie w dłuższym okresie czasu, które obecnie nie ma już miejsca, np. wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie, zastraszanie (bullying) (np. w szkole lub pracy), doświadczenia wojenne, itp.

2)     Trwająca trauma

Systematyczne poniżanie trwające do dnia dzisiejszego, gdy klient jest ciągle poddawany traumie, np. przemoc domowa i gwałt w małżeństwie, znęcanie się psychiczne, zastraszanie w pracy, itp.

3) Trauma jednorazowa

Gwałt, atak terrorystyczny, wypadek, napaść, itp.

4) Trauma niebezpośrednia

Trauma nie jest fizycznie doświadczana przez klienta, ale doświadcza on jej w sposób wtórny poprzez media, przyjaciół, kolegów, opowiedziane historie, itp.

Prezentowanie się klientów

Niektórzy klienci mają potrzebę, aby natychmiast opowiedzieć swoją historię. Kiedy to robią, ich system energetyczny staje się bardzo zakłócony i niezbędne będzie ich ciągłe opukiwanie. Aby to robić i uzyskać ich akceptację, przy pierwszym kontakcie z klientem bardzo ważne jest przedstawienie siebie i swojej pracy oraz objaśnienie na czym polega stosowana metoda. Zalecam opukiwanie swoich klientów, gdy jest to tylko możliwe, z dwóch głównych względów:

1) Poprzez fizyczne połączenie dwóch systemów energetycznych można uzyskać zdwojony efekt.

2) Pozwoli to klientowi na skupienie się na swoich sprawach, bez martwienia się, czy “dobrze się opukuję”. Podczas gdy może to być przydatnym sposobem odnajdywania podstawowych przekonań klientów, na przykład takich jak jestem niedostatecznie dobry/a, nie uważałam jednak, aby było to początkowo pomocne w kontekście traumy, lecz raczej służy jako kolejne drzwi, do których należałoby powrócić, gdy klient znajdzie się w bardziej komfortowym miejscu.

Inni klienci przedstawiają swoje fizyczne dolegliwości, takie jak bezsenność, migrena czy nawet nowotwór, bez łączenia ich z żadnym wcześniejszym traumatycznym przeżyciem. Jednak, gdy wydarzy się coś, co podważa nasze przekonania dotyczące świata i naszego osobistego bezpieczeństwa, może to spowodować reakcję zarówno fizjologiczną jak i emocjonalną. W tych przypadkach zawsze zacznij od miejsca, w którym znajduje się klient, wykorzystując swoje zdolności detektywistyczne tak, aby poprzez przemyślane stawianie pytań w delikatny sposób odkryć każde specyficzne wydarzenie, które mogłoby się przyczynić do obecnego stanu klienta.

Jeszcze inna grupa klientów całkowicie odgranicza siebie od traumatycznego wydarzenia/wydarzeń, i nie są oni w stanie odczuwać jakichkolwiek emocji, a jedynie często mają ogólne poczucie depresji lub niepokoju. W tych przypadkach również należy użyć wszystkich swoich detektywistycznych umiejętności, aby odkryć podstawowe specyficzne przyczyny emocjonalne traumy oraz związane z nią wydarzenia. Przydatne mogą okazać się następujące ustawienia:

Chociaż mam te wszystkie problemy, akceptuję siebie głęboko i całkowicie.

Chociaż życie jest przygnębiające, akceptuję siebie głęboko i całkowicie.

Chociaż sprawy mogą potoczyć się tylko coraz gorzej, w pełni i głęboko akceptuję siebie.

Chociaż czuję się podle i nie jestem pewna dlaczego, akceptuję siebie głęboko i całkowicie.

Pytanie Garego: “Jeżeli mógłbyś ponownie przeżyć swoje życie, z jakiej osoby lub z jakiego wydarzenia byś zrezygnował?” jest doskonałym sposobem na dotarcie do specyficznego problemu źródłowego.

Jeszcze inną grupę klientów stanowią ci, którzy zdają sobie sprawę z traumy jaką przeżyli, ale odczuwają niepokój nawet na samą myśl o niej, a tym bardziej w momencie, kiedy o tym mówią. W tym przypadku pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić, to zacząć od miejsca, w którym się w danej chwili znajdują i pracować z ich bieżącymi obawami. Niektóre z następujących ustawień mogą okazać się tutaj pomocne:

Chociaż nie chcę tam znowu powracać, głęboko i całkowicie akceptuję siebie.

Chociaż odczuwam niepokój nawet myśląc o tym wydarzeniu, akceptuję siebie głęboko i całkowicie.

Chociaż boję się ponownego przyjrzenia się tej sytuacji, akceptuję siebie głęboko i całkowicie.

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia post traumatyczne mogą być spowodowane pojedynczym wydarzeniem lub przedłużającym się wystawieniem na działanie traumatycznych doświadczeń, takich jak wojna (zobacz DVD Garego, Kurs EFT, Część 1, Video3, „6 Days at the VA”). Osoby cierpiące na PTSD przechowują w swojej pamięci wspomnienia przeszłych zdarzeń tak, jakby miały one miejsce w chwili obecnej, i odgrywają je poprzez swoje wspomnienia, nadmierną czujność, koszmary senne, nerwowość oraz inne symptomy fizjologiczne. Mogą oni również wykluczyć siebie z normalnego życia, ponieważ świat wydaje się im niebezpieczny, co skutkuje ich oddzieleniem i wycofaniem z zaangażowania zarówno fizycznego jak i emocjonalnego.

Metody pracy z traumą

1.      Trauma bez łez

2.      Technika filmowa

3.      Opowiadanie historii

4.      Technika tsunami

5.      Technika wyobrażania

Trauma bez łez

Jest to bardzo łagodny sposób stosowania podwójnego oddzielenia tak, aby uchronić klienta przed odreagowaniem emocjonalnym. Technika ta jest zazwyczaj najlepszym punktem wyjściowym przy pracy z określonymi wydarzeniami traumatycznymi.

·  Zidentyfikuj określone wydarzenie traumatyczne z przeszłości. Przykładowo, może to być „moment, gdy ojciec uderzył cię pięścią kiedy miałaś 12 lat.” Natomiast wyrażenie: „ojciec wykorzystał mnie” wydaje się być zbyt ogólna, ponieważ jest możliwe, że wykorzystywanie mogło mieć miejsce wiele razy.

·  Poproś, aby klienci sporządzili mini film i wyświetlili go sobie w oddaleniu na ścianie.

·  Nadaj mu tytuł.

·  Poproś klientów, aby spróbowali zgadnąć, jaki poziom osiągnęłaby ich intensywność emocjonalna (w skali od 0 do 10), gdyby musieli w sposób sugestywny obejrzeć ten film. Poinstruuj ich, aby w rzeczywistości nie oglądali tego filmu (chociaż niektórzy zamkną oczy i zrobią to mimo wszystko). To zgadywanie jest zadziwiająco przydatną estymacją i służy ono do zminimalizowania bólu emocjonalnego.

·  Poproś klienta, aby przedstawił frazę używając do procesu EFT tytułu filmu, jak na przykład: „ta emocja związana z uderzeniem pięścią przez ojca”, a następnie przystąp do rundy opukiwania.

·  Po tej rundzie opukiwania poproś, aby klient spróbował ponownie zgadnąć i podał nową liczbę.

·  Przeprowadź więcej rund EFT. Z mojego doświadczenia wynika, że przeprowadzenie 3 lub 4 rund doprowadzi niemal każdego do obniżenia poziomu zgadywania od 0 do 3.

·  Kiedy emocje klienta zostaną sprowadzone do akceptowalnie niskiego poziomu, wówczas przeprowadź jeszcze jedną rundę opukiwania i po tej rundzie zapytaj go, jak by się czuł oglądając ten film. Zauważ, że jest to pierwszy raz kiedy o to poprosiłeś. Wszystkie pozostałe razy były relatywnie bezbolesnymi zgadywankami.

·  Jeżeli jest wszystko w porządku, poproś klientów, aby obejrzeli film, instruując ich przy tym, żeby zatrzymywali się przy każdym fragmencie, który w dalszym ciągu powoduje u nich uczucie złości i zaczęli opukiwać to zdarzenie.

·  Kontynuuj tą procedurę aż do momentu, gdy będą oni w stanie obejrzeć cały swój film bez reakcji emocjonalnych. Często w takich przypadkach klienci mówią coś w rodzaju: „Jest to tak jak gdyby oglądanie kogoś innego” lub „ Już więcej nie widzę tego tak wyraźnie”.

W skrócie:

·   Zlokalizuj specyficzną traumę

·   Sfilmuj ją i umieść na ścianie z dala od ciebie

·   Jaki jest tytuł tego filmu?

·   Nie oglądaj go, naciągnij na niego kurtynę

·   Oszacuj od 0 do 10 intensywność emocjonalną gdybyś miała obejrzeć ten film (zgadywanie)

·   Dla procesu EFT utwórz frazę przypominania używając tytułu tego filmu

·   Przeprowadź rundę EFT stosując tą frazę

·   Ponownie zgadnij intensywność

·   Wykonaj więcej rund EFT aż do momentu, gdy zgadywana intensywność jest niska

·   Obejrzyj film, zatrzymując się przy każdym fragmencie, który ciągle wywołuje reakcję emocjonalną

·   Wykonaj więcej rund EFT, jeżeli jest to konieczne

Technika filmu

Obowiązuje tu ta sama zasada, jak w przypadku „traumy bez rozpamiętywania”, jedynie z tą różnicą, że nie ma tu podwójnego oddzielenia. Jeżeli trauma nie jest postrzegana jako zbyt intensywna, wówczas będzie to również stanowiło bezpieczny punkt startowy.

·   Stwórz mini film na temat specyficznego wydarzenia.

·   Jak bardzo intensywne są twoje uczucia przy oglądaniu tego filmu? (stosując skalę SUDS od 0 do 10)

·   W przypadku wysokiego stopnia intensywności powróć do metody „traumy bez rozpamiętywania” przedstawionej powyżej.

·   Jeżeli wszystko jest w porządku, wyświetl film, zatrzymując się przy każdym punkcie, gdzie występuje intensywność emocjonalna i zacznij opukiwanie.

·   Kontynuuj aż do momentu, gdy cały film nie wywołuje w tobie żadnych intensywnych emocji

Opowiadanie historii

Opowiadanie historii jest doskonałym sposobem testowania twoich rezultatów i wyczyszczenia wszystkich pozostałych, nie wykrytych dotąd aspektów. Najlepiej zastosuj tą metodę wtedy gdy czujesz, że intensywność emocji zmalała do akceptowalnego poziomu lub też, gdy emocje zostały całkowicie wyciszone. Jednak czasami będziesz musiała tą technikę zastosować natychmiast, jak pokazano powyżej.

·   Poproś klienta, aby opowiedział swoją wersję wydarzeń/wspomnień wywołujących u niego reakcje emocjonalne.

·   Jak tylko wykryjesz jakiekolwiek zakłócenie emocjonalne, zatrzymaj się i opukuj ostatnie stwierdzenie, które klient powiedział.

·   Przetestuj prosząc go, aby ponownie opowiedział ten fragment wydarzenia. Powinien on być w stanie płynnie przejść poprzedni punkt emocjonalny. Jeżeli nie, oznacza to, że istnieją dodatkowe aspekty, którymi należałoby się zająć.

·   Kiedy klient jest spokojny przy pierwszym punkcie, poproś, aby kontynuował opowiadanie wydarzenia. Zatrzymaj się i opukuj przy każdym punkcie zakłócenia emocjonalnego.

·   Przetestuj klienta prosząc go o opowiedzenie całej wersji wydarzeń od początku do końca. Twoja praca jest ukończona gdy klient może to zrobić i pozostanie przez ten cały czas spokojny.

Technika tsunami

W czasach masowych kataklizmów, naturalnych lub innych, wydaje się nam, że możecie być zainteresowani fenomenem EFT, który wysunął się na pierwszy plan podczas ostatnich warsztatów dotyczących traumy prowadzonych przeze mnie oraz Sue Beer w Centrum EFT w Londynie.

Warsztaty te były prowadzone dla małej grupy trenerów EFT na Poziomach 2 i 3 i były nastawione raczej na pracę z klientami, niż na stosowanie EFT do siebie. Chciałyśmy jednak pokazać kursantom Technikę Traumy bez Łez, aby mogli oni samemu doświadczyć, jak będzie to wyglądało od strony klienta.

Uważając, że najlepszą metodą zrobienia tego jako przykładu szkoleniowego byłoby spróbowanie doświadczenia grupowego, poprosiłyśmy kursantów, aby wybrali specyficzne wspomnienie/wyobrażenie/fotografię z tsunami, które wciąż wywołuje u nich emocje. Wiedziałyśmy, że nikt z nich bezpośrednio nie doświadczył tsunami. Większość kursantów miało problem nawet z odnalezieniem tego wspomnienia.

Wykonałyśmy grupowe opukanie emocji związanych z tsunami i wkrótce stało się jasne, że każdy z kursantów miał skojarzenia zupełnie niezwiązane z tsunami. Wygląda na to, że kiedy zostanie wyciszona drobna emocja związana z tsunami, na powierzchnię wypływają inne potężne, wydawałoby się niezwiązane emocje i przeszłe zdarzenia.

Podczas gdy to zjawisko samo w sobie nie jest niczym szczególnym dla EFT, to w tych okolicznościach rzeczywiście było dla nas zaskoczeniem. Ujawnione zostały nowe aspekty wcześniejszych specyficznych traum, które były uważane za już wyczyszczone, oraz w kilku przypadkach przypomniane zostały specyficzne zdarzenia, które do tej pory pozostawały stłumione.

Oczywiście później odstąpiłyśmy trochę od głównej tematyki kursu i pomogłyśmy wyczyścić te problemy – co zostało szybko zrealizowane.

Reasumując, nic co opisano powyżej nie jest zaskoczeniem, i chociaż niespodziewanie, wszystkie reakcje emocjonalne można było łatwo wyciszyć i wykonana została część ważnej pracy. Jednakże była to niezwyczajna grupa, ponieważ była to grupa dedykowanych trenerów EFT, którzy systematycznie przepracowywali swoje własne problemy i którzy codziennie stosowali EFT do swoich bieżących problemów oraz uważali, że wyczyścili już „duże drzewa z ich emocjonalnego lasu”.

Obecnie stosujemy „Technikę tsunami” z niektórymi klientami, którzy wydają się być zablokowani, jako metodę ułatwiającą wydobycie ukrytej traumy w przypadkach, gdy wydaje się, że nie ma oczywistych drzwi, przez które można przejść i zawsze uzyskać rezultaty. Na pozór okrężną drogą, wyłoniło się coś dobrego i pozytywnego z napawających grozą wydarzeń Drugiego Dnia Świąt Bożego Narodzenia.

·   Sprawdź, czy nie było bezpośredniego emocjonalnego zaangażowania w Tsunami

·   Wybierz wspomnienie/wyobrażenie/fotografię związaną z Tsunami

·   Umieść je na ekranie za zasłoną (jak w metodzie „Traumy bez rozpamiętywania”)

·   Opukuj tą “Emocję związaną z Tsunami”

·   Wczuwaj się w klienta i monitoruj reakcję emocjonalną

·   Co ci to przypomina?

·   Opukuj cokolwiek się pojawi, podążając za łańcuszkiem aż do momentu, gdy emocje w pełni ustąpią

·   Przetestuj wyniki zarówno z nowo ujawnionym specyficznym wydarzeniem, jak również z pierwotnym wspomnieniem

Czasami wprowadzam tą metodę jako grę i może to być szczególnie przydatne podczas pracy z dziećmi.

Niekiedy ludzie mogą mieć jedynie poczucie, że przeżyli traumę. Może to mieć związek z wiekiem w którym trauma wystąpiła, jeżeli był to wiek pre-werbalny i zachowana została w pamięci pre-werbalnej, oraz z tym, jak wiele zapamiętane zostało w sposób kognitywny. W przypadkach, gdy nie ma żadnych faktycznych wspomnień, a jedynie fizyczne przeczucie że coś się wydarzyło, lub świadomość że to było, ale klient tego nie pamięta, poproś go, aby on sam wymyślił, co się wydarzyło. Nie jest ważne, czy jest to prawda czy też nie, a jedynie co jest ważne, to wynikłe ograniczające zachowania i przekonania, które objawiają się w dniu dzisiejszym. Wyobrażanie sobie oraz zgadywanie w kulturze zachodniej jest tym, co wschód nazywa szóstym zmysłem...to skądś przychodzi, uwierz mu i pójdź za tym, są to często ważne drzwi.

Jednak uważaj, aby nigdy nie sugerować klientom, że trauma lub wykorzystanie miały rzeczywiście miejsce dlatego opracuj Technikę wyobrażania jako grę, a nie jako prawdę.

Reasumując, EFT jest fascynującym nowym narzędziem w pracy z Traumą. Pozwala ono klientowi na zaznanie natychmiastowej ulgi od traumatycznych doświadczeń oraz łagodnie otwiera drzwi do ujawnienia i oczyszczenia wielowarstwowych aspektów i przekonań, które mogły mieć miejsce, w systematyczny i wolny od bólu sposób. Trauma może być doświadczana na wielu różnych poziomach i nie ma jednej ustalonej formuły dla specyficznych grup traumy. Jednakże, ogólna zasada jest taka, że im większa intensywność traumy, tym większa potrzeba oddzielenia traumatycznych przeżyć od klienta, stosując „Technikę filmową” oraz „Technikę traumy bez łez”. Dla klientów, którzy nic nie odczuwają, użyteczne są „Techniki Tsunami” i „Wyobrażania”.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów w pracy z klientami ważne jest, aby być bardziej elastycznym od nich, i podczas gdy powyższe techniki dostarczają nieocenioną strukturę, w ramach której można pracować, uwolnijcie własną kreatywność i intuicję, aby was prowadziły.

Emma Roberts

Tłumaczenie: Grażyna Mielczarska

Źródło artykułu: EFTUniverse.com

Tina zrywa z traumą z dzieciństwa

Witam wszystkich,

Caryl Westmore z W. Brytanii pomogła jednej ze swoich klientek ucelować w jedno ze zdarzeń w jej życiu, rozwiązać go poprzez EFT dając jej w ten sposób emocjonalną wolność. Zauważcie, jak bolesne wspomnienia wychodziły na powierzchnię w czasie procesu EFT.

Wydawcy


Caryl Westmore

Zaproszono mnie kiedyś do udziału w audycji radiowej w Kapsztadzie w RPA i poproszono mnie o zademonstrowanie mojej pracy na jednej z prezenterek. Godzinę przed audycją, spotkałam się z Tiną (35 lat) (imię zmienione) i spędziłam z nią około 45 minut w jej biurze. Zaczęłam pracować nad obecnym problemem, jaki chciała zaadresować, a mianowicie na niezadowalających związkach miłosnych.

Jak można się domyślić, wahała się i miała pewne obawy przed otwarciem się i podzieleniem się swoimi uczuciami ze mną. Przedstawiłam jej więc krótko podstawy EFT i zaczęłyśmy opukiwanie. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie i pokazywałam jej, jak opukiwać ręce, twarz i ciało . Mówiłam jej, że ma wczuwać się w swoje emocje, powtarzając frazy:

Mimo że czuję obawy przed otwarciem się...
Mimo że tak trudno jest mi mówić o prywatnych sprawach....
Mimo że czuję się onieśmielona przez mężczyzn, to i tak mogę wybrać miłość do siebie! Mogę wybrać nowy sposób, to w porządku robić to na mój sposób!
Mimo że to jest takie pokręcone – to mam chęć na opukiwanie i sprawdzenie, co się stanie.

Czując bezwarunkową miłość i wsparcie z mojej strony, Tina zaczęła się rozluźniać i wchodzić na falę uczuć ! Opukiwanie pomogło jej ominąć jej wiecznie myślący umysł. Zaczęłyśmy dochodzić do pewnych konkretów, aż w około 45 minucie nagle doznała olśnienia. Na jaw wyszło bolesne wspomnienie, które najwyraźniej było źródłem jej obecnych problemów w związkach.

Zaczęła płakać wspominając coś, co zdarzyło jej się gdy miała 12 lat: traumatyczne spotkanie w pociągu z mężczyzną, które tłamsiła w sobie i za które oskarżała samą siebie, ponieważ w tym momencie „zamarzła”. Doznała przebłysku, jak to zamrożenie stłumiło w niej zdolność mówienia za siebie jako dorosła osoba. Pozostawiło ją to również pełną obaw przed zdradą ze strony mężczyzn i kobiet z powodu tego, co się stało, kiedy zwróciła się do swoich bliskich po pomoc. W wyniku tego, zawsze trzymała swoich chłopców na dystans. W mniej niż 45 minut doznała transformacji.

Dzięki EFT, Tina była w stanie wymazać traumatyczne przeżycie u źródła, jak gdyby wcisnęła przycisk „usuń” na komputerze. Następnie mogła wgrać w swój umysł nowe, dodające siły możliwości wyboru reagowania na różne sytuacje w życiu.

Była zachwycona. W naszej rozmowie na antenie radiowej zaraz po sesji powiedziała: „Czuję się jak nowa kobieta – silna i pewna wyrażania siebie”.

Następnie nakreśliła swój proces deklarując tysiącom słuchaczy w całym kraju „ Właśnie przeżyłam otwierające oczy doświadczenie z Caryl, dające mi wolność wypowiadania się, kiedy mam taką potrzebę”.

Caryl

Tłumaczenie: Kamila Knockenhauer

Źródło artykułu: EFTUniverse.com

Czy Brenda naprawdę skrzywdziła swojego brata?

Uwaga: Zakładamy, że masz odpowiednią wiedzę dotyczącą wykonywania techniki EFT, czytając ten artykuł. O ile osoby nowe mogą skorzystać z informacji zawartych w artykule, o tyle zaleca się, aby zapoznały się z podręcznikiem EFT oraz innymi książkami w celu pogłębienia wiedzy o EFT.


Dr Alexander Lees z Kanady przeprowadza nas krok po kroku przez sesję z „Brendą”, podkreślając zdolonść EFT do uzyskania zdrowszej (i trafniejszej) percepcji. Zmiany poznawcze są na porządku dziennym w EFT i im osoba bardziej wprawiona, tym częściej do nich dochodzi.

Jak zwykle, Alex prezentuje mistrzostwo w doborze słów. Zapoznaj się z tym. W artykule znajdziesz kilka moich komentarzy podkreślających niektóre użyteczne frazy


Dr Alexander Lees

„Brenda“ pojawiła się o wyznaczonym czasie. Wypełniła formularz wpisując imię i nazwisko, nr telefonu i nic więcej. Brenda miała nadwagę, była niepewna siebie i sprawiała wrażenie osoby, która będzie chciała wyjść z gabinetu przy najmniejszej nadarzającej się okazji.

„Sprawiasz wrażenie, jakbyś nie była pewna, czy chcesz tu być” zacząłem, I mam wrażenie, że część ciebie chciałaby wyjść, gdyby mogła”.

„Może powinnam już pójść”, Brenda odpowiedziała słabym głosem.

„Oczywiście. Ale zanim pójdziesz, czy miałabyś coś przeciwko, aby porozmawiać ze mną przez minutę w gabinecie?” Wskazałem gabinet ręką. Brenda podążyła za mną do gabinetu i przycupnęła na brzegu kanapy. Poszperała w torebce i wyciągnęła dyktafon. „Czy mogę tego użyć dla pewności?” zapytała. „Oczywiście” odpowiedziałem. Poniższy dialog został spisany z taśmy za pozwoleniem Brendy.

Alex: Jak mogę ci pomóc?

Brenda: Nie wiem.

Alex: Co chciałabyś omówić?

Brenda: Nie jestem pewna. Nie wiem, co jest nie tak.

Alex: Cóż, istnieje wiele spraw, które mają wpływ na nasze życie: małżeństwo, pieniądze, miłość do siebie i innych, dzieci – czy cokolwiek z tych rzeczy martwi cię?

Brenda: Wszystko to ma związek.

Alex: Wszystko to ma związek z...?

Brenda: Nie zasługuję na to, aby się z tego wydobyć.

Alex: Gdybym powiedział „Nie zasługujesz, aby się z tego wydobyć”, to prawdopodobnie zgodziłabyś się ze mną, prawda?

Brenda: Tak.

Alex: A gdybym poprosił cię o zastąpienie słowa „to” jakimś innym słowem, to które słowo mogłoby go zastąpić w sposób adekwatny i sensowny,..... „to”?

Brenda: Myślę, że „depresja”.

Alex: Czy zażywasz jakieś środki na depresję?

Brenda: Kiedyś tak, ale nie pomogły. Przyjaciółka powiedziała mi o zielu dziurawca i teraz to biorę.

Alex: Kiedy byłaś zdiagnozowana?

Brenda: 3 lata temu.

Alex: A od jak dawna bierzesz ziele dziurawca?

Brenda: Od około dwóch miesięcy.

Alex: To wspaniale! Bardzo się cieszę.

Brenda: Dlaczego?

Alex: Bo to oznacza, że jesteś gotowa na wspaniały dodatkowy zabieg, technikę, która pomoże jeszcze bardziej. (W tym momencie Brenda spuściła wzrok i zbierało jej się na płacz)

Alex: (Łagodnym głosem) Ale ty czujesz, że na to nie zasługujesz, prawda?

Brenda: (Pociąga nosem nic nie mówiąc, ani nie dając żadnego znaku)

Alex: Wiesz, normalnie nie dzielę się tym z ludźmi, ale czuję że z jakichś powodów mogę powiedzieć to tobie, więc tak zrobię jeśli nie masz nic przeciwko temu?

Brenda: (Kiwa głową)

Komentarz: Zauważ w kolejnych wypowiedziach mistrzostwo w słownictwie Alexa. Zaczyna mówić o czymś, co mogłoby być delikatnym pytaniem, ale robi to w taki sposób, jakby pytała o to neutralna osoba trzecia („Kolega z Kalifornii”). Powoduje to zmniejszenie natężenia tego ważnego pytanie i zwiększa szansę, że Brenda (która jest nieśmiała) odpowie na niego.

Alex: Czasami ja również mam gorszy nastrój, jak my wszyscy. Zadzwoniłem do mojego kolegi w Kalifornii. Po kilku minutach powiedział on coś bardzo zaskakującego.... wiesz co powiedział?

Brenda: Co?

Alex: Powiedział, Alex, gdybyś mógł przeżyć swoje życie jeszcze raz od początku i pominąć jakąś jedną rzecz, co by to było? Pomyślałem, że to było bardzo dziwne, ale jednocześnie interesujące pytanie, prawda?

Brenda: Co ja bym pominęła?

Alex: OK.

Brenda: Skrzywdzenie mojego brata (wybuchnęła płaczem)

Alex: (Wstaje z krzesła) Być może nie będzie to wielką pomocą, ale pokażę ci coś. (Zacząłem opukiwać jej Punkt Karate) Powtarzaj za mną – Mimo, że skrzywdziłam mojego brata i nie zasługuję, aby czuć się lepiej i mimo, że miałam tylko 12 lat i powinnam bardziej się kontrolować, to głęboko i całkowicie akceptuję siebie.

Brenda: Nie, nie akceptuję siebie.

Alex: Bardzo dobrze! Widzę, że chcesz to zrobić w odpowiedniej kolejności. Bardzo dobrze.

Komentarz: Wyśmienity dobór słów! Przeformułowuje on jej opór i traktuje go jako coś pomocnego, powodując w ten sposób jej przyzwolenie.

Alex: Proszę, powiedz (ciągle opukując Punkt Karate) Mimo, że nie mogę siebie zaakceptować, to akceptuję, że nie mogę się akceptować i przynajmniej akceptuję, że nie mogę się akceptować.

Brenda: (Uśmiecha się) Jesteś bardziej szalony ode mnie.

Alex: To tylko dlatego, że jestem w tym trochę dłużej.

Brenda: (Teraz śmieje się głośno)

Alex: Trzeba lat, aby dojść do takiego pomylenia.

Brenda: (Śmieje się jeszcze bardziej)

Alex: Dobrze, zróbmy kolejną część (Punkt Karate ponownie) Mimo, że jestem karana od lat i nie zasługuję na koniec tej kary, to teraz („koniec” i „teraz” wypowiedziane mocniej) kompletnie i całkowicie akceptuję siebie. (Brenda powtarza to trzy razy). Teraz proszę, skup się na krzywdzie, którą wyrządziłaś. (Opukaliśmy każdy punkt stosując Przypominacz Ta krzywda). I jak?

Brenda: Lepiej, ale ciągle czuję się winna (Użyliśmy wyrażenia To poczucie winy i wykonaliśmy kolejną rundę).

Alex: Co teraz się pojawia?

Brenda: Jak okropne to musiało być dla niego.

Alex: A kiedy myślisz jak okropne to było dla nie go to czujesz....?

Brenda: Wstyd. (Wykonaliśmy rundę stosując Przypominacz To uczucie wstydu)

Alex: Czy czujesz jeszcze wstyd, poczucie winy z powodu brata?

Brenda: To jest najdziwaczniejsza terapia.

Alex: Tak. Czy jesteś gotowa na coś jeszcze dziwaczniejszego? (Uśmiecham się)

Brenda: Pewnie, czemu nie (Uśmiecha się)

Alex: Chciałbym abyś zrobiła film, tam na ścianie. Chcę, abyś zobaczyła najsilniejsze wspomnienie, które wyróżnia się spośród innych, tam na ścianie, od początku do końca. I opowiedz mi o tych częściach o których możesz, po kolei.

Brenda: Wchodzi on do mojego pokoju mówiąc coś, ale nie pamiętam co, a potem idzie do łóżka. (Wykonaliśmy runę na: Mimo, że nie pamiętam co powiedział, głęboko i całkowicie akceptuję siebie – Punkt Karate. A potem całą rundę mówiąc: To zapomnienie, to zapomnienie.

Brenda: O jejku! (Wyglądała na zaszokowaną)

Alex: Tak?

Brenda: Powtarzał, że to wszystko była moja wina.

Alex: A ile razy zapraszałaś go do swojego pokoju, lub straszyłaś, żeby lepiej przyszedł?

Brenda: Nigdy.

Alex: Dzwoniłaś do niego

Brenda: (Uśmiecha się) Nie, przyszedł z własnej woli.

Alex: Nieproszony?

Brenda: Tak.

Alex: W takim razie, jak dokładnie to ty skrzywdziłaś jego?

Brenda: (Kolor powrócił na jej twarz, wygląda na zrelaksowaną i w refleksyjnym nastroju) To nie ja, prawda?

Alex: Wygląda na to, że nie.

Brenda: (Poruszona) A ja przez te wszystkie lata....”

Opukaliśmy Punkt Karate mówiąc: Mimo, że obwiniałam siebie przez te wszystkie lata, to całkowicie i głęboko akceptuję siebie. Następnie wykonaliśmy całą rundę używając frazy To obwinianie siebie.

Alex: Wypowiedz na głos takie zdanie: Mój brat mnie skrzywdził.

Brenda: Mój cholerny brat nie skrzywdził!

Alex: A ponieważ mnie skrzywdził i obwiniał za to, czuję....

Brenda: Smutek. (Opukaliśmy: Ten smutek.)

Brenda przyszła na kolejne dwa spotkania, podczas których zajęliśmy się wszelkimi pozostałymi aspektami. Powód dla którego podzieliłem się akurat tą częścią naszej współpracy jest taki: Brenda uczestniczyła w terapii grupowej przez pięć miesięcy, zajmując się problemem skrzywdzenia brata. W dwie godziny EFT udało jej się uzyskać bardzo ważną świadomość tego, co tak naprawdę się stało. Uważam, że terapia zacznie u niej działać, ponieważ prawda została wyjawiona.

PS. Brat Brendy odbywa wyrok za przemoc seksualną. Brenda zawsze uważała, że to z jej powodu tak się stało i dlatego czuła się winna. Teraz zaczyna sobie zdawać sprawę z zachowania jej brata i wygląda na to, że to zachowanie istniało już od długiego czasu.

Dr. Alexander R. Lees


Ciąg dalszy.

Matka Brendy, która była bardzo zaangażowana w dowiedzenie się prawdy, złożyła wizytę synowi w więzieniu i skonfrontowała go mówiąc o odkryciu Brendy. Przyznał się do fałszu, a także wymienił nazwiska dwóch innych dziewczyn, z którymi miał „podobną przygodę” mniej więcej w tym samym czasie. Udało mu się przekonać je również, że to była ich wina, zapewniając sobie tym samym ich milczenie. Pracownik społeczny zajmujący się tą sprawą uważa, że po ostatnim spotkaniu z bratem Brendy, wyrazi on zgodę na uczestniczenie w terapii grupowej, którą prowadzi w więzieniu. I dodał, że zmiana może nastąpić tylko wtedy, jeśli osoba przyzna, że problem istnieje.

Tłumaczenie: Katarzyna Dodd (wyślij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lub odwiedź stronę Instytutu EFT)

Źródło artykułu: EFTUniverse.com

subpage list

Using EFT for

SEARCH 5,000+ ARTICLES

Find Us On....

facebook twitter google YouTube EFT

In The News

salemnews